Sponzori sajta » 
Prijatelji sajta »
Sekcija za anesteziologiju, intenzivnu terapiju i terapiju bola 
Srpskog lekarskog društva u saradnji sa Udruženjem 
anesteziologa i intenzivista Srbije

organizuje

Sedmi prolećni međunarodni naučni simpozijum iz 
anestezije i intenzivne terapije 

Hotel Tami Residence, Niš, Srbija
petak,17. april – nedelja, 19. april 2015
Program na srpskom jeziku: link Program na engleskom jeziku: link Registracioni list: link
Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitetska dječija klinika organizuju kurs na temu Pedijatrijska anestezija i intenzivno liječenje

Univerzitetska dječija klinika, Tiršova 10, Beograd, Srbija
15. maj 2015. od 9.00-18.00 h

Pri kotizaciji ljekari iz Republike Srpske će biti tretirani kao domaći 
učesnici.

Prijavljivanje na edukaciju je obavezno i vrši se u Centru za kuntinuiranu medicinsku 
edukaciju.


Rukovodilac kursa:
prof. dr Dušica Simić
Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitetska dječija klinika

Pozivnica: link 
Program: link 
 Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitetska dječija klinika

organizuju kurs na temu

Reanimacija pedijatrijskog pacijenta

Univerzitetska dječija klinika, Tiršova 10, Beograd, Srbija
16. maj 2015. od 8.30-17.00 h

Pri kotizaciji ljekari iz Republike Srpske će biti tretirani kao domaći 
učesnici.

Prijavljivanje na edukaciju je obavezno i vrši se u Centru za kuntinuiranu medicinsku 
edukaciju.

Pozivnica: link 
Program: link 
Britasko-srpsko medicinsko udruženje London, Udruženje anesteziologa i intenzivista 
Srbije, Aktiv za terapiju bola, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, Aktiv za tretman bola u 
rehabilitaciji, Srpsko lekarsko društvo, Beograd i Udruženje za kontinuiranu medicinsku 
edukaciju EURO KME Beograd

organizuju

10. Beogradski internacionalni simpozijum o bolu

Crown Plaza Hotel, Kongresna sala Atlantic-Pacific, Beograd, Srbija
22 - 23. maj 2015.

Sve informacije na stranici simpozijuma: link 


 
Sekcija za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD,
Sekcija za anesteziologiju, intenzivnu terapiju i terapiju 
bola Srpskog lekarskog društva i
Srpski aktiv akušerskih anesteziologa
organizuju

IV Godišnja škola akušerske anestezije
4th Annual School of Obstetric Anesthesia

Gradska kuća, Sremska Mitrovica, Srbija
6. jun 2015.

Međunarodni kurs I kategorije
Predavači 14 bodova; slušaoci 7 bodova

Preliminarni program link
Registracioni formular link

 


Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu

organizuje

21. Simpozij intenzivne medicine sa međunarodnim sudjelovanjem

Hotel Ivan, Šibenik, Hrvatska
15-19. jun 2015.

Poštovani,

veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora Hrvatskog društva 
za intenzivnu medicinu na "21. Simpozij intenzivne medicine sa međunarodnim 
sudjelovanjem" od 15. do 19.06.2015. u hotelu Ivan – Šibenik.

Teme simpozija:

1. Glavne teme: 

  - Sepsa u odraslih i djece
  - Teški oblici upalnih bolesti crijeva

2. Slobodne teme: 

  - UZV-om vođena anestezija gornjih ekstremiteta
  - Tečaj oživljavanja za medicinske sestre i tehničare
  - Prezentacija prihvaćenih radova

Nadamo se  da ćete prepoznati važnost ovog simpozija te se veselimo Vašem odazivu.

Ivana Skalec
Congress Department
HRG Croatia

Druga obavjest: link
   


Obavještenja...
Najave događaja »
Anketno pitanje »
Koliko često u vašoj JIL koristite transezofa-gealni UZ srca?

Ne koristim
Povremeno
Svakodnevno