Sponzori sajta » 
Prijatelji sajta »
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski 
faklutet Foča

organizuje

Simpozijum o bolu sa međunarodnim 
učešćem

Foča, Republika Srpska
16. oktobar 2015.

Program simpozijuma


Društvo doktora medicine Republike Srpske pod 
pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti 
Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne 
zaštite RS i Ministarstva nauke i tehnologije RS 

organizuje

4. Kongres doktora medicine Republike 
Srpske sa međunarodnim učešćem

Banja Vrućica, Teslić, Republika Srpska
12-15. novembar 2015.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom i ponosom Vas 
obavještavamo da Društvo doktora medicine 
Republike Srpske pod pokroviteljstvom Akademije 
nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva 
zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstva nauke tehnologije RS organizuje 4. Kongres 
doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Kongres će se održati od 12. do 15. novembra 2015. godine u Zdravstveno-turističkom 
centru Banja Vrućica kod Teslića.

Na internet adresi Društva www.drustvodoktorars.org moći ćete pratiti sve detalje.

Postavljen je obrazac za slanje sažetaka i radova u cjelini
www.drustvodoktorars.org/kongres-2015/formular-za-slanje-sazetka-i-rada.

U prilogu Vam dostavljamo 2. Obavještenje.
Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo u novembru!

Vaše  Društvo doktora medicine Republike Srpske

2. Obavještenje
European Society of Anaesthesiology

organising

Esa Focus Meeting on Perioperative Medicine: The Cardiac Patient

Le Meridien Nice, 1 Promenade des Anglais 06000 Nice, France
13-14. novembar 2015.

ESA Focus Meetings on Perioperative Medicine address the subject of perioperative 
medicine in an official annual meeting. The ESA Scientific Committee collaborates in the 
elaboration of the programme with the national society and other specialist societies.

The aim is to put  this area of medicine in the forefront of the future development of 
healthcare system as a whole.

In 2015, the meeting addresses The Cardiac Patient. The programme has been 
elaborated by the ESA Scientific Committee, in cooperation with the French Society of 
Anaesthesia and Intensive Care (SFAR) and the European Association of Cardiothoracic 
Anaesthesiologists (EACTA).

The meeting targets general anaesthesiologists and the programme focuses on the 
general cardiac patient scheduled for non-cardiac surgery. The ESA invites European 
experts to attend and share their knowledge and expertise with all attendees on the
specific topic.

Registration details
More information about the scientific programmeMakedonsko udruženje anesteziologa i 
intenzivista

organizuje 

kontunuiranu postdiplomsku edukaciju 
anesteziologije, 4. kurs

Majka i dete

Edukativni centar "Alkaloid", Dorjan Makedonija
2-4. oktobar 2015.

Više informacija: www.msa.org.mk


   


Obavještenja...
Najave događaja »
Anketno pitanje »
Koliko često u vašoj JIL koristite transezofa-gealni UZ srca?

Ne koristim
Povremeno
Svakodnevno